Бакалаврат за спеціальністю 081 - Право (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

базові підрозділи (м. Одеса)

 

підрозділи (поза м. Одеса)

 • денна, заочна форми навчання
  • Київський інститут інтелектуальної власності та права
  • Криворізький факультет
  • Миколаївський інститут права
  • Івано-Франківський юридичний інститут
  • Чернівецький юридичний інститут
  • Черкаський факультет

Строк прийому документів – з 10 липня до 22 липня 2019 р.

Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви додається:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія індивідуального податкового номеру;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 

·  копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень “Молодшого спеціаліста”, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього