Бакалаврат за спеціальністю 081 - Право (на основі ОС фаховий молодший бакалавр, ОПС молодший бакалавр, ОКР молодший спеціаліст)

базові підрозділи (м. Одеса)

 • денна форма навчання
  • Факультет адвокатури та антикорупційної діяльності
  • Факультет цивільної та господарської юстиції
  • Факультет прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)
  • Судово-адміністративний факультет
  • Факультет міжнародно-правових відносин
 • заочна форма навчання
  • Центр заочного та дистанційного навчання 

підрозділи (поза м. Одеса)

 • денна, заочна форми навчання
  • Криворізький факультет
  • Миколаївський інститут права
  • Івано-Франківський юридичний інститут
  • Чернівецький юридичний інститут

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра зараховуються бали:

1) для вступу на місця державного замовлення – національного мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет) та національного мультипредметного тесту з математики або зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років (другий предмет);

2) для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – національного мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет) та національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника із другого або третього предметів визначених для відповідної спеціальності для вступу на основі повної загальної середньої освіти.

У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років.

Прийом заяв та документів за кошти державного бюджету з 29 липня по 18:00 23 серпня.

Прийом заяв та документів за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 27 травня по 23 серпня.

Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви додається:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або місця перебування особи;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія індивідуального податкового номеру;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 
 • копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітній, освітньо-професійний ступінь, освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

Копії всіх документів приймаються за умови пред’явлення оригіналу.