Спеціальність 081 «Право» (Магістратура)

Структурні підрозділи ум. Одесі

Денна форма навчання: 

Заочна форма навчання:

Структурні підрозділи поза м. Одеси

Денна форма навчання: 

 • Черкаський факультет

Денна та заочна форми навчання: 

 • Київський інститут інтелектуальної власності та права
 • Миколаївський інститут права
 • Івано-Франківський юридичний інститут 
 • Чернівецький юридичний інститут
 • Криворізький факультет
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування:
з 26 квітня та закінчується 17 травня 2022 р.

Строк прийому документів у 2022 році:

1 етап:

– з 15 липня до 22 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування;

– з 13 червня до 16 червня для осіб, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів.

 

2 етап:

– з 12 вересня до 29 вересня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Документи, що подаються приймальній комісії:

 • копія документа, що посвідчує особу;

 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту;

 • 4 кольорові фотокартки (3×4).

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.