Спеціальність 061 - Журналістика (Магістратура)

Структурні підрозділи у м. Одесі

 

Денна та заочна форма навчання:

  • Факультет журналістики

Структурні підрозділи поза м. Одеси

 

Денна та заочна форми навчання:

  • Київський інститут інтелектуальної власності та права

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування:
з 26 квітня та закінчується 17 травня 2022 р.

Строк прийому документів у 2022 році:

1 етап:

– з 15 липня до 22 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування;

– з 13 червня до 16 червня для осіб, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів.

Документи, що подаються приймальній комісії:

 

  • копія документа, що посвідчує особу;

  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;

  • екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту;

  • 4 кольорові фотокартки (3×4).

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.