Бакалаврат за спеціальністю 052 «Політологія» (на основі ОС фаховий молодший бакалавр, ОПС молодший бакалавр, ОКР молодший спеціаліст)

базові підрозділи (м. Одеса)

  • денна форма навчання
    • факультет психології, політології та соціології

Контакти факультету:

м. Одеса, вул. Академіча, 2, каб.808
тел. (048) 719-62-14, 

email: politics@onua.edu.ua

сайт: http://fpps.onua.edu.ua

Споріднений напрям підготовки в НУ “ОЮА”: 054 – Соціологія

Конкурсні предмети:

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра зараховуються бали:

1) для вступу на місця державного замовлення – національного мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет) та національного мультипредметного тесту з математики або зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років (другий предмет);

2) для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – національного мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет) та національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника із другого або третього предметів визначених для відповідної спеціальності для вступу на основі повної загальної середньої освіти.

У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років.

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі освітнього ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») Університет має право визнати та перезарахувати не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми.

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі фахової передвищої освіти Університет має право визнати та перезарахувати не більше 30 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми за іншими спеціальностями.

Прийом заяв та документів за кошти державного бюджету з 29 липня по 18:00 23 серпня.

Прийом заяв та документів за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 27 травня по 23 серпня.

Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви додається:

  • копія документа, що посвідчує особу;
  • копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або місця перебування особи;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія індивідуального податкового номеру;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 
  • копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітній, освітньо-професійний ступінь, освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  • копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

Копії всіх документів приймаються за умови пред’явлення оригіналу.