Відділ міжнародних зв’язків

 

Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Національного університету «Одеська юридична академія». Координація діяльності Університету в галузі міжнародного співробітництва покладена на відділ міжнародних зв’язків, який безпосередньо підпорядкований проректору з міжнародних зв’язків.

В 1997-2004 роках посаду проректора з міжнародних зв’язків Національного університету «Одеська юридична академія» обіймав д.ю.н., професор Орзіх Марк Пилипович. З 2005 року посаду проректора з міжнародних зв’язків обіймає д.ю.н., професор Туляков В’ячеслав Олексійович.

З 2002 року відділ міжнародних зв’язків очолює к.ю.н., доцент Барський Вадим Рудольфович.

З 2018 року начальником відділу міжнародних зв’язків є Астанкевич Юлія Ігорівна.

Головна мета діяльності відділу міжнародних зв’язків – сприяти розвитку міжнародних зв’язків і співробітництва університету у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, реалізації положень Болонської декларації.

Основні завдання відділу міжнародних зв’язків:

– планування, координація та організація наукової співпраці з іноземними ВНЗ, дослідними установами, благодійними фондами, урядовими та неурядовими міжнародними організаціями;

– планування та координація міжнародних наукових заходів (конференцій, симпозіумів, науково-практичних семінарів, круглих столів тощо);

– планування та координація міжнародних освітніх студентських заходів (літніх шкіл, судових моделей, тематичних семінарів, курсів лекцій іноземних гостевих лекторів);

– планування та координація академічних обмінів, документаційне забезпечення академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів;

– організаційна та методична допомога учасникам програм академічних обмінів;

– протокольне забезпечення офіційних візитів іноземних делегацій до Університету;

– ведення документообігу з міжнародної співпраці, договірна робота в галузі міжнародного співробітництва.

– популяризація української юридичної наукової та Одеської школи права (підтримка Інтернет-ресурсів, участь у освітянських виставках, інформування громадськості про досягнення Університету в галузі міжнародного співробітництва у вітчизняних ЗМІ, розміщення інформаційних матеріалів про університет в закордонних ЗМІ, сприяння обміну науковою та навчально-методичною літературою з закордонними партнерами);

– профорієнтаційна робота з вступниками-іноземцями, виховна робота зі студентами-іноземцями;

– консультаційна допомога особам, які отримали вищу освіту за кордоном щодо процедури ностріфікації документів про освіту;

– консультаційна допомога особам, які отримали вищу освіту в Україні щодо процедури легалізації документів.

Контактна інформація:
місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 23, кабінет 207
телефон/факс +380 (48) 719-64-21.
international@onua.edu.ua

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ

Щоб стати студентом Національного університету «Одеська юридична академія», Вам необхідно пройти декілька етапів у наведеній послідовності:

 

 Отримання запрошення на навчання

Щоб отримати запрошення на навчання в НУ «ОЮА», Вам необхідно:

Заповнити анкету запиту  на навчання в НУ «ОЮА» https://docs.google.com/document/d/14AEAT0P0G2nJZAGuF1qzyWvdUPn0zvdlPBMlEvxKFNg/edit

 та надіслати її  на електронну адресу international@onua.edu.ua

 

 

Надіслати такі документи, необхідні для оформлення запрошення:

  • заяву 

  • згоду на збір та обробку персональних даних  

  • копію документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами);

  • копію свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності);

  • копію першої сторінки паспортного документу або іншого документу, що посвідчує особу іноземця

 

Сплатити за послуги з візової підтримки (для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну). Банківські реквізити та способи оплати будуть надіслані Вам електронною поштою.

 

Отримати оригінал запрошення на навчання, що є необхідним для:

  • відкриття довгострокової візи (для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну);

  • пред’явлення під час проходження паспортного контролю

 

2. Прибуття в Україну для навчання у встановлені терміни

Навчальний рік в Україні починається з 1 вересня. Прийом іноземних громадян відбувається, як правило, до 1 листопада та до 1 березня. Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих навчальних закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Для того щоб вчасно прибути на навчання, Вам необхідно:

Для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну: подати пакет документів для відкриття довгострокової (студентської) візи (віза типу Д) до посольства України у Вашій країні (якщо у Вашій країні відсутнє посольство України, зверніть увагу, що країна отримання візи вказана у запрошенні на навчання). Вимоги щодо оформлення документів і процедуру звернення до посольства для відкриття візи потрібно уточнити на сайті посольства України у Вашій країні. До посольства України, крім документів, необхідних для відкриття візи, обов’язково подається оригінал запрошення на навчання в Україні.

Для громадян країн з безвізовим режимом в’їзду в Україну: мати при собі оригінал запрошення на навчання при перетині державного кордону для підтвердження мети в’їзду в Україну

 

Повідомити про заплановану Вами дату прибуття в Україну, номер рейсу транспортного засобу. Така інформація є необхідною для зустрічі іноземного громадянина представником НУ «ОЮА»  та подальшого його супроводження від пункту пропуску через державний кордон до нашого навчального закладу.

 

Для того щоб стати студентом НУ «ОЮА», Вам необхідно:

 

Відповідно до Порядку набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства“, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №1541 від 01.11.2013 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №1272 від 11.12.2015, подати до Відділу міжнародних зв’язків НУ «ОЮА» (Фонтанська дорога 23, каб 207) наступні документи:

1) оригінал та завірену копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) оригінал та завірену копію додатку до документу про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) у разі переведення або поновлення на навчання необхідно надати академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом;

4) для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти необхідно надати оригінал та копію документу з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

5) копію або оригінал паспортного документу іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;

6) 4 фотокартки розміром 30×40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявністю).

 

 

  • пройти вступну співбесіду на знання мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу;

  • пройти вступну співбесіду з профільних дисциплін, залежно від обраної спеціальності т

  • У разі успішного проходження вступної співбесіди необхідно здійснити оплату за навчання

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»:

 

– проректор з міжнародних зв’язків, професор Туляков В’ячеслав Олексійович, 

тел. +(380-48) 719-87-69;

– начальник відділу міжнародних зв’язків Астанкевич Юлія Ігорівна 

тел. +(380-48) 719-64-21,

 

e-mail: international@onua.edu.ua