НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

 

ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ І ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ

 

У Центрі підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка магістрів за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування» та 081 «Право».

Прийом документів для вступу за денною та заочною формами навчання в Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» проводиться з 10 липня по 23 липня 2021 року та 081 «Право» – з 15 липня по 23 липня 2021 року

На  навчання за державним замовленням за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за заочною формою навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до посад  державної служби підкатегорії Б3 категорії “Б”, категорії “В”, та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої – сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої  освіти  магістра/ спеціаліста/ бакалавра, працюють в органах державної  влади  чи  органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Абітурієнти, які вступають за державним замовленням, складають вступні випробування у формі письмових іспитів з основ держави і права та з основ економіки, співбесіди з питань, що стосуються державного управління та єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання. Вступні іспити проводяться в Університеті з 25 липня по 31 липня 2021 року. Основна сесія ЄВІ проводиться 30 червня 2021 року (реєстрація з 11 травня по 3 червня 2021 року) .

Для вступу на контрактну форма навчання необхідно складати випробування у формі письмових іспитів з основ держави і права, з основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що стосуються державного управління з 25 липня по 31 липня 2021 року.

Навчання за денною формою за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється лише на контрактній основі.

Для вступу на навчання для здобуття  ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти зараховуються: 

  • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська); 

  • результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності.

Особа може вступити до Центру для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі ступеня бакалавра права.

Додаткова інформація на сайті Університету: www.onua.edu.ua та за телефонами: (048) 719-88-00, (048) 719-88-20, (050) 390-92-62.