• Юридичний коледж НУ “ОЮА”
  • Коледж Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ “ОЮА”
  • Івано-Франківський юридичний коледж НУ “ОЮА”
  • Миколаївський юридичний коледж НУ “ОЮА”
  • Чернівецький юридичний коледж НУ “ОЮА”
  • Криворізький юридичний коледж НУ “ОЮА”
Конкурсні предмети:
На основі базової загальної середньої освіти (9 класів):
На основі повної загальної середньої освіти (11 класів):
На основі ОКР “Кваліфікований робітник”, ОКР “Молодший спеціаліст”, ОС “Бакалавр”, ОС “Магістр”, ОКР “Спеціаліст”:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви додається:

·  копія документа, що посвідчує особу;

·  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

·  копії документів, що посвідчують спеціальні умови (для пільгових категорій);

·  копія індивідуального податкового номеру;

·  копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних

·  копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатока до нього.