Фаховий молодший бакалавр (на основі базової загальної середньої освіти)

    • 081 «Право» після 11-го класу (на основі повної загальної середньої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника)

      • денна форма навчання

      • заочна форма навчання